1. /
  2. Новини
  3. /
  4. УРЯДОМ ІНІЦІЙОВАНО ЗМІНИ ДО...

УРЯДОМ ІНІЦІЙОВАНО ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Узв’язку зі здійсненням збройної агресії проти України Урядом ініційовано створення правових механізмів щодо захисту економічних інтересів держави шляхом припинення діяльності в Україні аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, пов’язаних з країною, що здійснює збройну агресію проти України, та щодо стимулювання ринку аудиторських послуг в період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.

Схвалений Урядом проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» зареєстровано у Верховній Раді України та рекомендовано для прийняття за основу та в цілому профільним Комітетом Парламенту, як такий, що спрямований на вжиття заходів щодо недопущення аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які пов’язані з країною, що здійснює збройну агресію проти України, до провадження аудиторської діяльності в Україні, а також щодо підтримки суб’єктів аудиторської діяльності на тлі зниження економічної активності бізнесу та поглиблення дефіциту кадрів в країні.

Зокрема, законопроектом передбачається:

  • виключення аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які пов’язані з країною, що здійснює збройну агресію проти України, з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та, відповідно, невключення таких аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до цього Реєстру в подальшому;
  • зменшення фінансового навантаження в частині сплати аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності установлених законодавством платежів та внесків на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторської палати України;
  • незастосування відповідальності за порушення вимог законодавства щодо повноти та своєчасності подання відомостей про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності для оприлюднення у Реєстрі, а також за несвоєчасне подання аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності звітів та іншої звітної інформації, що вимагається законодавством;
  • зупинення проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності;
  • спрощення процедури атестації аудиторів та проходження безперервного професійного навчання.